Schuldhulpverlening

Zie jij de stapels facturen, herinneringen, aanmaningen en deurwaardersbrieven groeien? Durf je jouw brievenbus niet meer te legen? Overweeg dan een schuldhulpverleningstraject.

Schuldhulpverlening, wat is dat eigenlijk?

Als het je niet meer lukt om jouw schulden zelfstandig te betalen, kan een schuldhulpverlener jou helpen. Een schuldhulpverlener berekent welk bedrag er maandelijks nodig is voor jouw vaste lasten, welk bedrag jij ontvangt om van te leven en welk deel wordt afgelost aan de schuldeisers. Dit traject noemen we een minnelijk schuldhulpverleningstraject. Dit traject duurt 18 maanden. Nadat je dit traject goed en volledig hebt doorlopen, ben je schuldenvrij (uitzonderingen daargelaten).

Waar kan ik schuldhulpverlening aanvragen?

Voor hulp bij schulden kun je je melden bij jouw gemeente. Je kunt daar terecht voor advies of een aanvraag voor een schuldhulpverleningstraject. Je krijgt binnen vier weken na deze melding te horen welke hulp en welk traject je kunt verwachten. Des bewindvoering kan je helpen bij dit traject. Wij zorgen voor stabilisatie van jouw financiën, volledige inventarisatie van de schulden en leveren alle gewenste stukken aan bij de gemeente, zodat jouw traject verder opgestart kan worden.

Een stap verder: Wettelijke Schuldsanering

Wanneer jouw schuldeisers meer geld vragen dan je terug kunt betalen of wanneer het schuldhulpverleningstraject is mislukt, kom je mogelijk in aanmerking voor Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Persoon (WSNP). Ook hierin kan Des Bewindvoering jou ondersteunen. De bewindvoerder kan helpen bij de aanvraag van het WSNP-traject en inkomensondersteunende regelingen. WSNP kent echter wel een aantal voorwaarden:

  • Je bent niet meer in staat jouw schulden af te lossen
  • Je hebt schuldhulpverlening ingezet en hebt een verklaring van de gemeente dat dit niet is gelukt of niet mogelijk bleek te zijn
  • Je bent de afgelopen drie jaar te goeder trouw geweest; je hebt dus geen verwijtbare schulden gemaakt en je hebt je ingespannen om jouw schulden te verminderen
  • Je hebt geen schulden die voortkomen uit misdrijven

Een schuldhulpverleningstraject duurt 18 maanden.

Des Bewindvoering biedt hulp bij schulden

We brengen jouw financiën in kaart, nemen contact op met schuldeisers en krijgen alle zeggenschap over jouw geld. Wij helpen je richting een stabiele financiële situatie. Wanneer we deze hebben bereikt, helpen we je op weg naar financiële zelfstandigheid.

Kijk jij uit naar een toekomst met financiële rust? Bel Des Bewindvoering!

Vraag een gesprek aan
Verlang je naar een stabiele financiële situatie?

Bel of mail ons gerust. Onze bewindvoerders staan voor je klaar.