Wat gebeurt er als er beslag op mijn loon wordt gelegd?

Lukt het je niet meer om de rekeningen te betalen? Zie je jouw schulden oplopen? In die situaties kunnen schuldeisers de vordering die ze op jou hebben uit handen geven. Maar wat zijn de gevolgen van loonbeslag? En wat betekent loonbeslag voor de werkgever? 

Als je je rekeningen niet meer kunt betalen en je schulden oplopen, kunnen schuldeisers de vordering die ze op jou hebben uit handen geven. Bijvoorbeeld aan een deurwaarder. Deze persoon heeft wettelijke bevoegdheden om betaling af te dwingen door beslag op jouw loon te laten leggen. Dat betekent dat jouw werkgever of uitkeringsinstantie een deel van jouw salaris aan de deurwaarder moet overmaken. Vertrouw ook bij loonbeslag op jouw bewindvoerder. Hij of zij controleert of het beslag terecht is en of de beslagvrije voet klopt. De deurwaarder mag namelijk geen beslag leggen op jouw volledige inkomen.

Beslag, de beslagvrije voet en hulp

Een deurwaarder mag alleen met toestemming van de rechter beslag leggen op jouw loon of uitkering. Deze toestemming wordt verwerkt in een vonnis die de deurwaarder bij je thuis bezorgt. Ook jouw werkgever of uitkeringsinstantie krijgt een brief, het zogenoemde beslagexploot. Jouw werkgever is verplicht mee te werken aan het beslag op jouw loon. Het is heel belangrijk om de beslagvrije voet te controleren. Dit is het deel van jouw salaris waar je jouw huur en boodschappen van betaalt en dus onmisbaar is. Des helpt je graag, zodat je niet verder in de problemen raakt. Wij zorgen ervoor dat je jouw financiën weer op op orde krijgt zodat loonbeslag in de toekomst kan worden voorkomen. Stabiel en schuldenvrij, daar gaan we voor.

Ook intens voor de werkgever

Werkgevers zijn verplicht om mee te werken aan het loonbeslag. De deurwaarder informeert de werkgever over het aankomende loonbeslag en de hoogte ervan. Als werkgever ben je verplicht het gevorderde deel over te maken naar de deurwaarder. Het resterende loon mag naar de werkgever. Je begrijpt dat dit flink wat meer werk en stress voor de loonadministratie oplevert. Dat laatste geldt ook voor de werknemer. Concentratieverlies en het minder goed uitvoeren van de werkzaamheden liggen op de loer. Om erger te voorkomen, doe je er goed aan jouw werknemer met loonbeslag door te verwijzen naar een bewindvoerder die de (onderliggende) problemen in kaart brengt en oppakt.