Ik erf schulden, wat nu?

Wanneer iemand overlijdt, is de veronderstelling vaak dat er niets te vereffenen is. Er is echter altijd een min of een plus. Let op: wanneer je in de schuldhulpverlening zit, geen actie onderneemt en onverhoopt schulden erft, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Zo verstrekkend dat de schuldhulpverlening stopt. Zorg er daarom voor dat jouw bewindvoerder op de hoogte wordt gesteld van het overlijden zodat de nalatenschap op de juiste manier kan worden afgewikkeld.

Nalatenschap en bewindvoering

Cliënten die onder bewindvoering staan krijgen, net als anderen, soms te maken met een overlijden in de nabije omgeving. Wanneer er niemand is om de nalatenschap af te wikkelen (denk hierbij aan een ouder, broer of zus, benoemde executeur of notaris), komt dit op het bord van de cliënt. Of eigenlijk op het bord van de bewindvoerder van deze cliënt. De bewindvoerder maakt, veelal in overleg met de cliënt, een keuze of aanvaarding of verwerping nodig is en dient dit ook bij voorbaat bij de rechtbank aan te vragen en naderhand aan de rechtbank te verklaren als de nalatenschap afgewikkeld is.

Naast een zuivere aanvaarding waarbij je alle goederen en schulden van de overleden persoon accepteert  -hier kies je voor als je zeker weet dat de overledene meer vermogen dan schulden heeft- en verwerping waarbij je niets ontvangt, dus ook geen schulden -hier kies je voor als je zeker weet dat de overledene meer schulden dan vermogen heeft- is er de beneficiaire aanvaarding, ook wel aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Hierbij kan je eerst uitzoeken of er onder aan de streep vermogen of schuld is en daarmee alsnog een van bovenstaande keuzes maken en dit bij de rechtbank verklaren. Bij een beneficiaire aanvaarding horen ook kosten. Voor de akte beneficiaire aanvaarding bij de rechtbank worden griffierechten berekend. Deze komen neer op € 134,-. Voor deze vorm van aanvaarden volgen we de vereffeningsprocedure. 

Nalatenschap in kaart brengen

Jouw bewindvoerder zal de volledige nalatenschap in kaart brengen. Hij of zij checkt of de overledene gehuwd was in gemeenschap van goederen, bekijkt de banksaldi van de overledene, gaat na of er een testament is opgesteld en of er onroerend goed is, brengt eventuele schulden en uitstaande vorderingen in kaart, bekijkt of de overlijdensrisicoverzekering voldoet enzovoort.

In het kort

Zodra een familielid is overleden, is het raadzaam jouw bewindvoerder op de hoogte te stellen zodat deze kan nagaan of er een bepaalde actie nodig is of niet.