Als iemand, die meerderjarig is, lichamelijk of geestelijk niet meer zelf zijn financiële zaken kan regelen, kan de kantonrechter hem of haar onder beschermingsbewind stellen. De kantonrechter wijst dan iemand aan als beschermingsbewindvoerder. De beschermingsbewindvoerder neemt vanaf die datum de verantwoordelijkheid over de gelden en goederen over en bepaalt daarbij wat de prioriteiten zijn om het dossier stabiel te maken.

Als de kantonrechter iemands bezittingen (dus ook geld) onder beschermingsbewind heeft gesteld, kan die persoon niet meer zelfstandig beslissen wat hij of zij met zijn bezittingen doet. De beschermingsbewindvoerder zal, zolang als dat gaat, beslissingen nemen samen met de betrokkene. De beschermingsbewindvoerder legt ieder jaar verantwoording af aan de kantonrechter. Dit wordt de Rekening en Verantwoording genoemd.

De beschermingsbewindvoerder verzorgt het beheer over de gelden en goederen. De beschermingsbewindvoerder zal daarnaast zorgdragen voor de financiële huishouding, de belastingaangifte verzorgen tijdens bewind, aanvragen van (bijzondere) bijstand en diverse toeslagen.

Voor meer vragen over de maatregel beschermingsbewind kunt u kijken op rechtspraak.nl.