Des Bewindvoering B.V. heeft sinds medio 2018 een nauwe samenwerking met stichting De Waerden.

Naast beschermingsbewindvoering voor cliënten van De Waerden voeren wij ook budgetbeheer uit. Dit kan rechtstreeks voor de cliënt zijn óf voor de betrokken familiair bewindvoerder die graag gedeeltelijke hulp wilt bij het uitvoeren van zijn of haar taak.

Het doel is de cliënt zo min mogelijk te beperken maar wel rust en duidelijkheid scheppen in zijn of haar financiële wereld. Door opleidingen en ervaringen kunnen onze medewerkers goed met diverse doelgroepen omgaan en kunnen zij zich verplaatsen in de verschillende situaties die zich kunnen voordoen in een mensenleven.

Door middel van een portaal kunnen cliënten, familieleden, begeleiders, administratief medewerkers van De Waerden en Des Bewindvoering B.V. allen inloggen en hebben daardoor volledig inzicht in o.a. budgetplan en begroting. Door een chatfunctie staan alle belanghebbenden in contact en zijn de lijnen kort.

Bent u cliënt van De Waerden, dan kunt u contact opnemen met uw persoonlijk begeleider. Wilt u cliënt worden van De Waerden dan kunt u meer informatie krijgen via het zorgloket van De Waerden. (info@dewaerden.nl) of 072 – 57 65656.

Voor algemene informatie over de samenwerking tussen Des Bewindvoering en De Waerden info@desbewindvoering.nl  óf  info@dewaerden.nl.